Gönderi Rehberi
Ulaşım Standartları

Kargo

Belirli sürelerde bir yerden başka bir yere taşınan, tek parçada 100 kg'yu geçmeyen, ambalaj ve kap içerisinde olan dosya, paket,koli, sandık vb. eşya ve emtialara kargo denir.

Kargonuzun Teslim Şeklini Siz Belirleyin

1. Varış merkezinde kargo alıcının adresine teslim edilsin. (Adrese Teslim) Kısaltma:AT

2. Kargonun varış merkezine ulaştığında alıcıya telefonla bildirilsin. (Telefon İhbarlı) Kısaltma:Tİ

3. Alıcı varış merkezinde kargoyu teslim alsın. (Alıcı haberli) Kısaltma:AH.

Fatura Ödeme Türünü Siz Belirleyin

1. İsterseniz taşıma ücretini gönderici ödesin. (Peşin ödeme) Kısaltma: PÖ

2. İsterseniz taşıma ücretini alıcı ödesin. (Ücret Alıcıdan) Kısaltma: ÜA.

Kargonuz Ne Zaman Ulaşır?

Normal şartlar dahilinde (olağan üstü haller, olumsuz hava ve ulaşım şartları, mücbir sebepler, vb. haricinde) 600 km’ye kadar mesafesi olan gönderiler il merkezlerine 1 (bir) iş günü; 600-1000 km arası mesafesi olan gönderiler 2 (iki) iş günü; 1000 km’den daha fazla mesafesi olan gönderiler ise 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilir. 

 

Taşınması Yasak ve Sakıncalı Kargolar

Taşınması Yasak Kargolar için tıklayınız.

a) Yasaların taşınmasını yasakladığı emtialar, b) 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında Posta Tekeline giren tüm gönderiler (mektup, vb.) c) Taşıma esnasında bozulabilecek her türlü yiyecek, et, balık, meyve, sebze, sıvı yağlar ile ham deri vs., d) Soğuk zincir sistemi ile taşınması gereken maddeler, e) Akıcı, yanıcı, patlayıcı, zehirleyici, pis kokulu her türlü sıvı ve gaz, f) Diğer kargolara zarar verebilecek durumda olan ve/veya yüz kilogramdan ağır tek parça kargolar, g) Şehir içi araçlara sığmayacak ve uzunluğu 3,5 metreden fazla olan açık demir, kafes, mermer vb. eşyalar, h) Ambalajının açılması veya dağılması sonucu kırılabilecek ve diğer kargolara zarar verebilecek eşya ve malzemeler, k) Canlı hayvanlar.

Uçak İle Taşınması Yasak Kargolar

Uçak ile kargo taşıma standartları, Uluslararası Hava Taşımacılık Kurallarına göre belirlenmiştir. Kara yoluyla taşınmasını yasak kargoların uçak ile taşınması da yasaktır. Ayrıca: a) Her türlü yanıcı, yakıcı, patlayıcı, zehirleyici, dokununca zarar verici katı, sıvı ve gaz kimyasalların, sıvı ilaçların, b) Her türlü sıvı maddelerin, c) Radyoaktif madde ihtiva eden alet ve cisimlerin, mıknatıs, pil ve bataryaların, d) X-Ray cihazından geçemeyecek ölçüde ve tek parça 30 kg/ds'den fazla olan kargoların uçak ile taşınması yasaktır..

Sorumluluk Belgesi İle Şartlı Olarak Taşınacak Kargolar

Gönderenin hasar riskini kabul ederek "Sorumluluk Belgesi" imzalaması doğrultusunda aşağıda belirtilen kargolar taşınabilir. a) Vitray cam ve camdan yapılmış eşyalar, mermerden yapılmış eşyalar, porselen seramik, küçük ebatlı ev eşyası, sucuk, pastırma, narenciye, b) Taşınmaya konu olan ürün için özel olarak üretilmiş ambalajında olmayan elektrikli ve elektronik eşyalar, müzik aletleri vb. kırılabilecek emtialar. Sorumluluk belgesiyle taşınacak kargolar için peşin ödeme fatura düzenlenir ve sigorta ücreti alınmaz.

Özel Ambalajla Taşınabilecek Kargolar

a) Tek parça halinde 100 kg'yu geçmeyen, sandık veya kafes içine konulmuş ve çemberlenmiş kaporta, aks, direksiyon mili, kepçe kazması, drenaj borusu, dikenli tel, sanayi vanası, inşaat asansörü, tıbbi malzemeler, içindeki sıvı boşaltılmış akü, hidrolik pompa, şanzıman ve parçaları vb. b) Vida, zincir, somun, çivi gibi metal malzemeler, sağlam sandık veya dağılmayacak 25 kg'dan az ve barkot etiketi yapıştırılabilecek ambalajlarda taşınabilir. c) Rulo halinde halı ve kumaş, basılı evrak, film kasetleri, ses kasetleri, metal film makaraları, koruyucu, çemberlenmiş ambalaj içerisindeki taşınabilir. d) Ayrıca yukarıda belirtilen şartları taşımayan, tanıma uymayan ve sürekli taşınması istenen kargolar genel müdürlükten onay alınması halinde üretilecek özel çözümlerle taşınabilir.

Sektörel Bilgiler

Kargo

Belli sürelerde bir yerden başka bir yere taşınan, tek parçada 100 kg'ı geçmeyen, ambalaj ve kap içerisinde olan dosya, paket, koli, sandık vb. eşya ve emtialara kargo denir.

Kargo Taşımacılığı

Aynı şehir içinde, şehirlerarası veya ülkeler arasında belirli sürelerde eşya ve emtia taşınması işine kargo taşımacılığı denir.

Adresten Alım (AA)

Müşterinin kargosunu adresine giderek teslim alma işlemidir.

Adrese Teslim (AT)

Göndericinin belirttiği adrese giderek kargo teslim etme işlemidir.

Ambar Tesellüm Fişi

Adresten alım işlemini sırasında gönderici ve alıcı isim ve adresleri ile teslim alınan kargoya ait bilgilerin yazıldığı, bir nüshası müşteriye bırakılan Maliye Bakanlığı bandrollü resmi evraktır.

Barkod Etiketi

Kargonun teslim alındığı acente/irtibat bürosu ile teslim edileceği acente/irtibat bürosu arasındaki aşamaların safha safha takibini sağlayan fatura bilgilerin bulunduğu ve her kargo için ayrı verisel kodlama içeren etikettir.

Çalışma Alanı

Şube/acentenin kargo alım ve kargo teslim faaliyetlerini yürütecekleri adreslerin belirli olduğu yerleşim alanlarının sınırlarıdır.

Çıkış Şubesi/Acentesi

Göndericiden kargoyu teslim alan şube/acentedir.

Varış Şubesi/Acentesi

Alıcıya kargoyu teslim eden şube/acentedir.

Desi

Paket, koli ya da sandık benzeri kargoların eni, boyu ve yüksekliğini cm cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 3000'e bölünmesi ile elde edilen değerdir. Yurtdışı gönderi hesaplamalarında ise paket, koli ya da sandık benzeri kargoların eni, boyu ve yüksekliğini cm cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 6000'e bölünür.

Devir Kargo

Alıcının adreste bulunamayışı, yanlış adres verilmiş olması ya da alıcının teslim almaması gibi nedenlerden dolayı bir sonraki güne kalan kargolara denir.

Dosya

0-500 gr arası dokümanlardır. Alıcı Haberli Kargo Gönderenin, alıcının şubeden teslim alacağını ve bildirime gerek duymadığını beyan ettiği kargolardır.

Telefon İhbarlı

Kargo Müşterilerimizin telefon açarak kargosunun alınmasını ve/veya alıcıya da telefon ile bilgi verilip teslim edecek şubeden gelip almasının sağlanmasını istediği kargolardır. Varış şubesince alıcılara telefon edilerek teslim alınması istenen kargolar en fazla 3 gün bekletilir. Bu sürede teslim alınmayan kargo, göndericiye iade edilir.

İhbar Notu

Kargoyu teslim etmek amacıyla gidilen adreste alıcının bulunamaması halinde fatura bilgilerini içeren ve teslim edecek şube ile irtibat kurulması istenen bilgilendirme yazısıdır.

Kargo Teslim Belgesi (Alıcı Teyid Belgesi)

Kargonun teslimi sırasında alıcının imza ve kimlik bilgilerinin yazıldığı fatura nüshasıdır.

Kargo'da Kimlik Tespiti

Kimlik tespiti yasal bir zorunluluk olup kargo şirketleri işlemlerinin yasalara uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 45. maddesi 2. bendinde göndericinin adres ve kimlik bilgilerini tam ve doğru olarak kargo şirketine bildirmek zorunda olduğu aksi halde kargo şirketinin taşımayı yapmayacağı belirtilmiştir. Diğer yandan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılarak 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelikte kimlik tespiti yapmak zorunda olan yükümlüler arasında kargo şirketleri de sayılmış olup, bu tespitin ana-baba adı ve T.C kimlik numarasının kaydedilmesi suretiyle yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 231. maddesine göre FATURA tanzimi sırasında müşteri adını soyadını, vergi dairesini, hesap numarasını ve kimliğini ibraz etmek zorundadır. 29.08.2006 tarih ve 26274 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'ne göre vergi numaraları T.C. kimlik numarasına dönüştürülmüş olup, bu nedenle fatura tanziminde müşterinin T.C. kimlik numarası da kaydedilmektedir.

Peşin Ödemeli Fatura (PÖ)

Taşıma ücretinin gönderici tarafından ödenmesidir.

Ücret Alıcılı Fatura

(ÜA) Taşıma ücretinin alıcı tarafından ödenmesidir.

Sorumluluk Belgesi

Kargo olarak taşınmasında hasar riski bulunan cam, porselen, kuru gıda, elektronik ve elektirikli gereçler ile sanat eserleri için göndericiden sorumluluğu üstlendiğine dair alınan belgedir.

Taşınması Yasak Ve/Veya Sakıncalı Kargo

Kanunlarca taşınması yasaklanmış ya da taşınması sırasında risk bulunan ve diğer kargolara zarar verebilecek kargolardır.

Toplu Taşıma İrsaliyesi

Şehir içinde ve şehirler arasında taşınan tüm kargolar için düzenlenen resmi belgeye toplu taşıma irsaliyesi denir. Toplu taşıma irsaliyesi araç sürücüsü tarafından imzalanarak teslim alınır.

Aktarma Merkezi

Acente/Şubeler tarafından teslim alınan kargoların adreslerine sevk edilmek üzere toplanarak tasnif edildiği ve aynı yöne toplu olarak gönderildiği merkezdir.

Yetki Belgesi

Kargonun ilgili şahıs ya da kurum adına teslim alınabileceğini belirten belgedir.

Çerez Politikası
İnternet sitemizde Çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, internet sitemizin kullanımını, işlevselliğini, kullanıcı deneyimini geliştirmenin yanı sıra, analitik, reklam ve sosyal medya özellikleri sunmak için kullanılır. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam ettiğiniz sürece Çerezlerin kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. KVKK gizlilik politikası ve aydınlatma metnine ise "Detay Bilgi" linkinden ulaşabilirsiniz.