X

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Düzenlemesi

hakkimizda

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 2016/DK – YED/517 sayılı kararı ile onaylanan “Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esaslar” uyarınca 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle aşağıdaki maddelere istisnasız uyulması gerekmektedir.A- KARGO KABULÜ ESNASINDA ALINMASI GEREKEN BİLGİLER:

Kargo kabulü esnasında aşağıdaki bilgilerin alınması ve kaydedilmesi zorunludur.

1- Gönderici kimlik tespiti ve teyidi:

Gönderici kimlik tespiti aşağıdaki bilgilerin alınması suretiyle yapılmalıdır ve bu bilgiler göndericiden ibrazı istenecek T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, yabancı uyruklular için Pasaport veya muadili belge veya T.C. yetkili makamlarınca verilmiş kimliği tespite yarar diğer belgeler ile teyit edilmelidir. Gönderici ile sürekli iş ilişkisi içerisinde bir çalışma mevcut ise (sözleşmeli müşteri ise) ve bu bilgiler mevcut ise her seferinde alma mesuliyeti bulunmamaktadır.

a) Göndericinin gerçek kişi (birey, şahıs) olması halinde:

• Adı Soyadı
• T.C. Kimlik numarası
(yabancılar için pasaport numarası, muadili belge numarası, kimliği tespite yarayan diğer belge numarası)
• Açık adres bilgisi
• Telefon numarası
• Alıcının adı soyadı (alıcı tüzel kişi ise tam ünvanı) ve açık adres bilgileri Gönderici olarak beyan edilen kişiden başka bir kişinin kargo gönderisini yapıyor olması halinde bu kişiye ilişkin de aynı bilgiler alınır.

b) Göndericinin MNG Kargo ile sözleşmesi bulunmayan tüzel (şirket) kişi olması halinde (Kurumlar, Şirketler, Dernekler) :

• Tam ünvanı
• Vergi kimlik numarası veya mersis numarası
• Açık adres bilgisi
• Telefon numarası
• Tüzel kişi adına gönderi yapan gerçek kişiye ilişkin ad soyad, T.C. kimlik (yabancılar için pasaport numarası, muadili belge numarası, kimliği tespite yarayan diğer belge numarası), adres, telefon numarası
• Alıcının adı soyadı (alıcı tüzel kişi ise tam ünvanı) ve açık adres bilgileri

2- Gönderi İçerik Beyanı ve Kontrolü:
– Sözleşmeli çalışmayan müşterilerin kargoları (şubede ve müşteri adresinde) kabul edilmeden önce müşterilerilerden adet bazında her kargo için ayrı ayrı olmak üzere içeriği ile ilgili beyanda bulunulması istenir.

– Müşteri huzurunda içerik kontrolü yapılarak beyanın doğruluğu teyit edilir. İçerik bilgisi kayıt altına alınır. (1 gönderi paket içerisinde 3 adet muhtelif giyecek, 1 gönderi paketi içerisinde 3 adet muhtelif elektronik eşya, vb.)

– Sözleşmeli çalışan ve ürün irsaliyesi bulunan müşteri gönderilerinin içerik kontrolü yapılmaz, ancak içerisinde taşınması yasak madde bulunduğuna dair şüphe oluştuğu durumlarda, müşterinin huzurunda içerik kontrolü yapılır. Çoklu gönderilerde,

• 1’den fazla 10’dan az ise yarısı,
• 10 ile 100 arasında ise asgari 6 adedi olmak kaydı ile %10’u
• 100’den fazla olması halinde asgari 10 adedi olmak kaydı ile %5’i, rastgele seçilerek göndericinin huzurunda kontrol edilir ve kayıt altına alınır. Kargo kabul edildikten sonra içerisinde taşınması yasak madde bulunduğuna dair şüphe oluşması halinde resmi güvenlik görevlilerine haber verilir ve güvenlik görevlileri ile birlikte içerik kontrolü yapılır. İçeriği taşıma standartlarına ve müşteri beyanına uygun olmayan, içerik kontrolü yapılmasına müsaade edilmeyen kargolar kabul edilemez. Şubede veya müşteri adresinde içerik kontrolünü yapan personelin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve kontrol edilen kargolara ilişkin bilgiler kayıt altına alınır. En az 2 yıl saklanır.

B- KARGO TESLİMİ ESNASINDA ALINMASI GEREKEN BİLGİLER Gönderinin alıcıya teslimi aşamasında aşağıdaki bilgilerin alınması ve kaydedilmesi zorunludur:

a) Alıcı gerçek (birey, şahıs) kişi ise:
• Adı – Soyadı
• Açık adres bilgileri
• T.C. Kimlik numarası
• Kimlik tespiti
• İmza

b)Alıcı tüzel (şirket) kişi ise:
• Yetkili kişinin Adı – Soyadı
• T.C. Kimlik numarası
• Kaşe ve İmza
• Kargoyu tüzel kişi adına teslim alacak kişi alıcı tarafından yetkilendirilmiş -yetki belgesi sahibi- olmalıdır.
• Kargo teslimi sırasında zimmet listesi üzerine ”Kimliği kayıtlarımızda mevcuttur” notu düşülür ve adı ve soyadı yazdırılarak imza karşılığında kargo teslim edilir. Yetki belgelerinin 6 ayda bir güncellenmesi gerekmektedir.
• Kargo alıcısı veya alıcı adına yetkili kişi yabancı uyruklu ise, pasaport numarası, uluslararası geçerliliği olan muadili belge numarası veya T.C yetkili mercilerinde verilmiş kimliği tespite yarayan belge numarası alınır, adı-soyadı yazdırılarak imza atılır ve kargo teslim edilir.

C- KAMERA SİSTEMİ KURULMASI
Kargo kabulü yapılan tüm şube ve acentelerde kamera sistemi kurulması ve kayıtların gerektiğinde ilgili mercilere sunulmak üzere en az 1 ay süreyle saklanması zorunludur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 2016/DK – YED/517 sayılı kararı için tıklayınız

02.02.2016