Tazmin Prosedürü

Taşıma esnasında hasara uğrayan, kaybolan kargolarla ilgili şirketimizce tazmin işlemi yapılmaktadır.

Kayıp kargo veyahut şirketimizin vakıf olduğu bir hasarın bulunması halinde derhal tazminle ilgili evraklar müşterimizden talep edilmekte ve bu evrakların gönderilmesini müteakip 15 gün içinde tazmin işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

Hasarın kargonun alıcısına tesliminden sonra ortaya çıkması halinde ve bu durumun müşterimiz tarafından herhangi bir kanalla (şahsen şirketimiz birimine müracaat, internet sitesi, sosyal medya, email yoluyla bildirim) tarafımıza iletilmesi ile birlikte derhal incelemeler başlatılmakta, hasarın taşıma esnasında oluşup oluşmadığı hususu teyit edilmekte, tazmin evrakları müşterimizden talep edilmekte ve tazmin işlemleri bu evrakların alınmasını müteakip 15 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.