Tazmin Prosedürü

Müşterilerimizden teslim alınan kargonun; Zamanında, Hasarsız, Eksiksiz ve doğru kişiye teslim edilmesi amaçlanmaktadır. Buna karşın, sunduğumuz hizmete ilişkin müşterilerimizin tazminat talep etmesi halinde uygulanacak süreç adımları şu şekildedir:  

Tazmin Başvurusu Nasıl yapılır? Başvuru Kanalları Nelerdir?

1) Çağrı Merkezi (444 06 06 ve 0850 222 06 06)

2) Başvuru Dilekçesi ile Şube/Acente Müdürlükleri (https://meydan.mngkargo.com.tr)

3) Web Sayfası (https://www.mngkargo.com.tr/) üzerinden alınmaktadır.

Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Hasar Tazmin Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

1) Başvuru sahibinin (Gönderici – Alıcı – Üçüncü Kişi) adı, soyadı, ünvanı, adresi, iletişim bilgileri (telefon , e-mail adresi vs.)

2) Taşıma faturası bilgileri ( Taşıma faturası tarihi, numarası , gönderi kodu)

3) Ambar Tesellüm Fişi ( varsa verilmelidir.)

4) Talep edilen tazminat tutarı

5) Kargo içeriğini kanıtlayan ürün faturası/sevk irsaliyesi/hasar durumunda hasarlı ürüne ait fotoğraf

6) Başvuru sahibinin banka hesap bilgileri (IBAN numarası bildirilmelidir.)

7) Tazmin talep etme nedenine ilişkin açıklama (Hasar, kayıp, yanlış teslimat vb)

Tazmin Süreci Nasıl İşler?

1) Başvuru talebi , taşıma faturası tarihinden itibaren 10 gün geçtikten sonra yapılabilir. (Türk Ticaret Kanunu 874.maddesi) Başvuru Kanallarından iletilen Başvuru Dilekçesi ile ilgili kayıt açılarak ön inceleme yapılır; Ön inceleme sonucunda dilekçe ve eklerinde eksiklik tespiti halinde , bu eksikliklerin giderilmesi ve tazminat talebini değerlendirmeye yönelik ek bilgi ve belgeler Başvuru sahibinden istenir. Eksik bilgi ve belgelerin 10 gün içinde temin edilip MNG Kargo ile paylaşılmaması halinde tazmin talebi reddedilir.

2) Belgelerdeki eksiklikler giderildikten sonra , Hasarlı Kargolar ile Kayıp Kargolar için iki ayrı tazmin süreci işletilir. Yanlış teslimat ile kastedilen , yanlış adrese teslimattır. Aslolan kargonun alıcı adresine teslim edilmesidir. Alıcı adresine yapılan teslimat , yanlış teslimat kabul edilemez. Yanlış teslimat halinde de kayıp kargo süreci işletilecektir.

3) Müşterinin yanlış beyan vererek teslim ettiği kanunen taşınması yasak kargolar için tazmin talebi kabul edilmez.

      Hasarlı Kargolar İçin;

  1. Hasarlı Kargolarda, kargonun göndericisi ya da alıcısı tazminat talebinde bulunabilir. Üçüncü kişi tazminat talep edemez.
  2. Hasarlı olduğu iddiası ile tazminat talebinde bulunulan kargo, “sorumluluk belgesi” ile taşıması gerçekleştirilen bir kargo ise tazminat talebi kabul edilmemektedir.
  3. İçeriğinde birden fazla ürün olan ve parça sayısı fazla olan kargoların hasarlı kısımları kadar tazminat talebi kabul edilmektedir.
  4. Tam tazminat ödemesi yapılan hasarlı kargolarda , müşteri ,ürünü MNG Kargo’ya geri vermek zorundadır.

      Kayıp Kargolar İçin;

  1. Kayıp Kargo, MNG Kargo’nun hizmet verdiği esnada ,Barkotlama kurallarına uyulmadan yapılan barkotlama, Alıcı bilgilerinin yanlış doldurulması, barkot okutma yapılmadan Yükleme, boşaltma, yapılması ya da MNG Kargo personeli kaynaklı hatalar vb. sebepler neticesinde müşteriye ait gönderinin kayıp olmasıdır.
  2. Kayıp Kargo başvurularında, başvuru konusu kargo, MNG Kargo Şube/Acente/Aktarma Merkezleri/Merkez Depo içerisinde araştırılır. Bunun için başvuru sahibi, kayıp kargo içeriğine veya ambalajına ait görselleri paylaşmalıdır. Kayıp kargo bulunur ise alıcısına teslim edilir, tazminat talebi reddedilir.
  3. Kayıp kargonun bulunmadığı, ürünün bedelini gösteren fatura ve/veya faturaya bağlı sevk irsaliyesi ibrazının gerçekleşmediği ve tutarının belli olmadığı durumlarda ise Türk Ticaret Kanunun 882.maddesine uygun olarak *SDR[1] kuru üzerinden kargonun tazminat bedeli belirlenir. SDR bedeli yüksek, talep edilen bedel düşük ise talep edilen bedel üzerinden ödeme onayı verilir.


4) MNG Kargo, Başvuru belgeleri eksiksiz olsa dahi tazminat talebini kabul etmek zorunda değildir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve taraflar arasında akdedilen sözleşme hükümlerine göre tazminat talebini reddetme hakkına haizdir.

5) Değerlendirme süreci tamamlanan ve tazminat talebi kabul edilen;

  1. Bireysel müşterilerimizden ibraname ve gider pusulası imzalaması istenir.
  2. Kurumsal/KOBİ müşterilerimizden, İbraname ve MNG Kargo adına düzenlenmiş tazmin faturası düzenlenmesi talep edilir.
  3. (a) ve (b) maddelerinde yer alan belgeler düzenlenip, MNG Kargo’nun Şube/Acente/Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilir. Bu belgeler Genel Müdürlük mali İşler birimine ulaştırılır.


6 ) Tazminat ödemesi , belgelerin eksiksiz olması halinde Başvuru sahibinin talep dilekçesinde yer alan Banka hesabına yapılır.

7 ) E-ticaret platformlarından yapılan gönderilerde, Kargo alıcısı, tazmin talebi için Gönderici ile irtibata geçmelidir. Kargo şirketi, e-ticaret platformlarının gönderilerine ilişkin alıcılara tazminat ödemesi yapmamaktadır.


[1] *SDR : Özel Çekme Hakkı’dır. Özel Çekme Hakkı, eşyanın taşıma amacıyla taşıyıcıya teslim edildiği tarihteki veya taraflarca kararlaştırılan diğer bir tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen değerine göre Türk Lirasına çevrilir. SDR kuru günlük olarak Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Bu kur https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html sitesi üzerinden kontrol edilir. SDR kuru kargonun faturalandırıldığı tarihteki kur baz alınarak hesaplanmaktadır.  (SDR Kuru*8,33*desi=ödenecek miktar)