Operasyonel Taşıma Standartları

Operasyonel Taşıma Standartları

Teslimat Şekilleri

1. Şubede Teslimat

Hizmet tipi "şube teslim" olan ve bir önceki gün alıcısına adresinde teslim edilemeyen gönderinin alıcısına veya alıcı adına gönderi almaya yetkisi olan kişiye teslimatı yapılan işlemdir. Alıcı Haberli ("AH") ve Telefon İhbarlı ("Tİ") gönderi şubeden teslim edilir.

Şubenin bulunmadığı, şehir merkezlerine uzak "mobil alan" olarak tanımlanan yerleşim alanlarına ulaştırılması gereken gönderiler adrese en yakın şubeye ulaştırılır, alıcı tarafından şubeden teslim alınır.

2. Adreste Teslimat

Çıkış biriminde fatura düzenlenirken göndericinin belirttiği varış birimine bağlı alıcı adresine gidilerek, alıcının kendisine veya adreste hazır bulunan kişiye gönderi teslimatının yapılması işlemidir.

Adreste teslimat tipi, “kata teslimat” ve “bina kapısına teslimat” olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. MNG Kargo, teslimat işleyişine ilişkin olarak güncel operasyonel ihtiyaçlara uygun şekilde değişiklik yapabilir. Değişiklik halinde, talimat, güncel durumu yansıtacak şekilde revize edilecektir.

2.1. Kata Teslimat

Tek parçada 30 kg/ds’ye kadar olan gönderiler kata teslimat yapılır.

Çok parçalı gönderilerde, her bir parçası 30 kg/ds’yi geçmeyecek şekilde, ATF’nin toplam kg/ds’si 50 kg/ds’ye kadar olan parçalı gönderiler “kata teslimat” yapılır.

2.2. Bina Kapısına Teslimat

Tek parçada 30 kg/ds üzeri veya toplam 50 kg/ds’yi geçen çok parçalı gönderilerin “bina kapısında” teslimatı yapılır.

3. Mobil Teslimat

Operasyonel olarak standart hizmet alanları dışında kalan, haftanın belirli günlerinde teslimat yapılan yerleşim alanlarıdır. Mobil alana yapılan teslimatlarda 2.1 ve 2.2 maddesinde yer alan teslimat kuralları geçerlidir.

4. Alternatif Teslimat Hizmeti

Kargo şirketinin, sözleşme ilişkisi kurduğu esnaf, ticari işletme, iş yeri, site/alışveriş merkezleri/plaza yönetimleri veya muhaberat birimleri gibi üçüncü taraflar, kilitli teslimat dolapları veya yeni teknolojiler (drone, otonom araç, robot vb.) aracılığıyla alıcısına gönderi teslimini temin ettiği teslimat modelidir.

Teslimat Modelleri

1. Doğrulama Kodu ile Teslimat (OTP)

Alıcısı bireysel olan müşterilere SMS yoluyla 4 haneli olarak gönderilen kodun teslimat sırasında sisteme girişinin yapılması işlemidir. Alıcıya ait cep telefonu numarasını doğru bildirmek göndericinin sorumluluğundadır. Doğrulama kodu ile teslimat, Şirket’in öncelikli, asli teslimat modelidir. Harici durumlarda alternatif olarak aşağıdaki teslimat yöntemlerinden biri ile teslimat gerçekleştirilir.

2. Kimlik Tarama ile Teslimat (OCR)

Gönderi teslimatı sırasında gönderinin teslim edildiği kişinin kimliğinin arka yüzünün taratılarak Adı-Soyadı ve TCKN bilgilerinin otomatik olarak alındığı yöntemdir. Bu yöntemde kimliğin fotoğrafının çekilmesi veya saklanması gibi bir durum söz konusu değildir.

3. Kimlik Belgesi ile Teslimat

Doğrulama Kodu veya Kimlik Tarama yapılamadığı durumlarda alıcının Ad-Soyadı ve bilgileri manuel giriş yapılarak teslimat işlemleri sonuçlandırılır.

4. Pasaport ile Teslimat

Yabancı uyruklu gönderi alıcıları için seçilen teslimat yöntemidir.

Alım Şekilleri

1. Adresten Alım:

Gönderinin göndericinin talebi ile, göndericinin kendisinden veya gönderi vermeye yetkili kişinin adresinden ATF ile teslim alınması işlemidir.

2. Şubeden Alım:

Gönderici veya gönderi vermeye yetkili kişinin, alıcısına teslim edilmek üzere, göndereceği gönderiyi en yakın şubeye teslim etmesi ile yapılan gönderi kabulü işlemidir.

Kargo Tipleri

1. Dosya Gönderimi:

Standart dosya gönderimi; içeriği ticari ürün olmayan gönderilerdir. Dosya statüsünde olan gönderiler manifesto torbası içerisinde sevk edilir. Manifesto torbası için Toplu Taşıma İrsaliyesi oluşturulur.

2. Mİ Gönderimi:

0-1 kg/ds aralığındaki içeriği emtia olan ve dosya niteliğinde olmayan ürünlerin taşındığı gönderilerdir. Mİ statüsünde olan gönderiler Manifesto Torbası ile Toplu Taşıma İrsaliyesi kullanılarak taşınır. Mİ olarak sevk edilen ürün eğer ticari bir ürün ise, gönderici müşterinin müşteri sevk irsaliye belgesi ile taşınır.

3. Paket Gönderimi:

2-10 kg/ds aralığındaki içine bir veya birkaç emtia/eşya koyulabilen elde taşınabilir gönderilerdir. Paket olarak sevk edilen ürün eğer ticari bir ürün ise, gönderici müşterinin müşteri sevk irsaliye belgesi ile taşınır.

4. Koli Gönderimi:

Paket statüsünde olan gönderiler; eğer ticari bir ürün ise, gönderici müşterinin müşteri sevk irsaliye belgesi ile taşınır.

5. Sandık Gönderimi:

Diğer gönderilere zarar verme ihtimali bulunan (zincir, vida, somun vb.) ticari veya ticari olmayan emtialar sandık ile gönderilir. Bu emtialar olası zararları önlemek için, gönderici müşteri tarafından sandık ile ambalajlanır. 

Kargo Ulaştırma Türleri

1. Kara Aktarmalı Taşımacılık

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yayınladığı talimatlara uygun belge ile yapılan karayolu taşımacılığıdır.

2.Deniz Aktarmalı Taşımacılık

Türkiye deniz sahasında bulunan Adalara tek parçada 30 kilogram gönderi yapılır. İlgili lokasyonlara yoğunluğa bağlı olarak her gün ve/veya haftanın belirli günleri mobil teslimat olacak şekilde gönderi sevkiyatı ve teslimatı yapılır.

Türkiye ve KKTC arasında gönderilerin, deniz yolu ile taşıması gerçekleştirilir. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arasında “Kargo Taşımacılığına Konu Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Karar”da gönderi başına belirlenen tutarın geçilmemesi gerekir.

Mücbir sebeplerden ve gümrük beklemelerinden kaynaklanan teslimat gecikmeleri MNG Kargo sorumluluğunda değildir.

3. Hava Aktarmalı Taşımacılık

Hava aktarmalı taşımacılık tedarikçi firma aracılığıyla verilen bir hizmettir.

- Yurt içinde yapılan gönderilerde sistemde belirlenen limit ve sürelere göre teslimat gerçekleştirilir. Tedarikçi hava taşımacı firmaların işleyişine göre limit ve süreler güncellenebilir.
- Hava taşıma kuralları kapsamında taşınacak gönderinin 140 cm uzunluğunu geçmemesi ve tek parçada 30 kg’dan fazla olmaması gerekir.
- Tedarikçi hava taşımacı firması tarafından gönderilerin taşınamayacağı durumlarda veya beklenmeyen hallerde; taşıyıcı, başka taşıyıcıları veya uçakları kullanabilir ve önceden bildirmeksizin MNG Kargo’nun yararlarını da gözeterek taşımayı diğer taşıma yolları ile yapabilir. Tedarikçi hava taşımacı firması, hava yolu yol düzeni seçmeye, değiştirmeye veya yol düzeni dışına çıkmaya yetkilidir.
- Rötar-İptal ya da hava yolu firmasından kaynaklı mücbir sebep statüsüne giren hallerde sorumluluk yasal olarak hava taşıyıcısı firmaya ait olup, MNG Kargo sorumluluğunda değildir.
- Dosya-Paket-Koli-Çuval-Sandığın ambalaj ve taşımaya uygun paketlenmesi sorumluluğu göndericiye aittir. Hava yolu firmaları ve IATA tarafından yasaklanmış olan Tehlikeli Madde statüsü bulunan ürünler ve canlı hayvan gönderimi gerçekleştirilmez.

Taşınması Kabul Edilen Kargolar

Tek parçada 100 kg veya 300 desiyi geçmeyen gönderiler ile azami uzunluğu 3 metre olan gönderilerdir. Bu sınırların üzerindeki gönderiler taşınmayacaktır.

Desi hesaplaması, gönderinin eni, boyu ve yüksekliğinin cm cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 3000'e bölünmesi ile elde edilen değerdir.

Taşınması Yasak Kargolar

Yasal mevzuatta taşınması yasaklanan ya da MNG Kargo tarafından taşınması kabul edilmeyen gönderiler bu sınıfta tanımlanmaktadır. ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması) kapsamına giren gönderiler taşınması yasak olan gönderi kabul edilir. Sınıflandırmaları aşağıdaki gibidir:

- Sınıf 1- Patlayıcı Maddeler
- Sınıf 2- Gazlar (Alev alabilir, basınçlı, zehirli)
- Sınıf 3- Alev Alabilir Sıvı Maddeler
- Sınıf 4- Alev Alabilir Katı Maddeler
- Sınıf 5- Oksitleyici Madde, Organik Peroksitler
- Sınıf 6- Zehirli ve Bulaşıcı Maddeler
- Sınıf 7- Radyoaktif Maddeler
- Sınıf 8- Korosif (Aşındırıcı Maddeler)
- Sınıf 9- Muhtelif (Kuru buz ve Mıknatıslı maddeler)

Tazmine Konu Olmayan ve Taahhütname Metni ile Taşınan Kargolar:

Gönderici tarafından Taahhütname Metni imzalanarak taşınması talep edilen gönderiler şube müdürlüğü veya acentelerden teslim alınır. 

Aşağıdaki ürünler Taahhütname Metni ile taşınır:

1. Orijinal Ambalajında Olmayan Küçük Ev Aletleri,
2. Müzik Aletleri, Televizyon,
3. Saat, Kamera, Fotoğraf Makinası, Uydu, Optik Cihazlar vb. Kırılacak Emtialar,
4. Sanatsal ve Antika Değeri Olan Her Nevi Değerli Emtia Haricindeki Tablo, Resim, Gravür, Sanat Eseri,
5. Bozulabilecek Kuru Gıdalar (Pastırma, Sucuk, Narenciye vb.),
6. Bozulabilecek Gıdalar (Meyve, Sebze)
7. Peynir, Turşu, Salça, Baharat, Şekerleme, Şerbetli Gıdalar (Baklava, Lokum, Kadayıf vb.),
8. Vitray, Ayna, Mermer, Seramik, Porselen, Cam ve Camdan Yapılmış Eşyalar,
9. Elektrikli Isıtıcılar,
10. Fide, Ağaç,
11. Otomotiv Yedek Parçaları (Motor, Kaporta, Direksiyon Mili, Far, Oto Camı vb.),
12. Uzunluğu 3 Metrenin Altında Olan Rulo Mefruşat Ürünleri (Perde, Halı, Kumaş, Basılı Evrak),
13. İlaç (Sıvı, Likit, Akışkan Haricindeki Tablet, Kutu vb.)
14. Yemek Çeki, Hediye Çeki, Sadakat Kartları. 

Mücbir sebeplerden ve gümrük beklemelerinden kaynaklanan teslimat gecikmeleri MNG Kargo sorumluluğunda değildir.

1. Özel Ambalaj ve Taahhütname Metni ile Taşınan Kargolar:

Aşağıda belirtilen ürünler özel ambalaj ve taahhütname metni ile taşınır. 
Ambalajın yetersiz olması durumunda Transfer Merkezi’nin gönderiyi ilgili Bölge Müdürlüğü’ne bilgi vererek iade etme hakkı saklıdır.

1.1 Tek parçada 30 kg veya 100 Ds’yi geçmeyen vida, zincir, somun, çivi, kelepçe gibi metalden yapılmış malzemeler, çemberle bağlanmış kaporta, direksiyon mili, aks, kepçe kazması, sondaj malzemesi, drenaj borusu, dikenli tel, inşaat makine parçası, motor, diferansiyel, şanzıman ve parçaları, hidrolik pompa, sanayi vanası, inşaat asansörü, kelepçeler, matbaa giyotini, kalın plastik ambalajlara konmuş, fotoğraf stüdyoları için hazırlanmış sıvı (solüsyonlar) ve benzeri tıbbi malzemeler, rulo haline getirilmiş ve bağlanmış ambalajı sağlam halı ve kumaş, film ve ses kasetleri, metal film makaraları sağlam sandık veya kafes ile taşıması yapılır. 

2.1 İçeriği sıvı olan gönderiler, teneke, cam, bidon vb. dahil olmak üzere, akmasını önleyici, sızdırmaz, çift oluklu mukavva/strafor köpük içerisinde ikinci koruyucu özel ambalaj ile taşıması yapılır. Bidon içerisinde ise kilitli kapaklı şekilde kabul edilir. Platform üzerinden sipariş verilen sıvı gönderiler için taahhütname metni alınamadığından dolayı kapsam dışı olup, tazmine konu değildir.