Çevre Politikası

 

ÇEVRE POLİTİKASI

  

MNG Kargo olarak çevreyi korumak ve doğal kaynakların sürekliliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetlerin çevresel boyutlarını belirleyerek çevre performansımızı takip etmek ve iyileştirmek öncelikli görevimizdir.


Bu doğrultuda;

 

• Çevre yönetim sistemi ile ilgili yasal mevzuat ve standart yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,

• Çevre bilincini, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi hedefleyerek çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı teşvik etmeyi,

• Yürüttüğümüz faaliyetler sonucu atık yönetimini belirlenen prosedürler çerçevesinde yönetmeyi, oluşan atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün sağlanmasını,

• Enerji ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanarak çevreyi korumayı, etkilerini en az düzeye indirecek tedbirleri uygulamayı,

• Önemli çevre boyutlarından dolayı ortaya çıkan potansiyel etkileri kaynağında ortadan kaldırmayı,

• Çalışanlarımızın çevre bilinci hakkında bilinçlenmesi için gerekli eğitimleri gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

 

ISO 14001 2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasi tıklayınız.

 

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.