Atık Lastikleri Çevre Dostu Yöntemlerle Sürdürülebilir Malzemelere Dönüştürme Projesi

 • Anasayfa
 • /
 • Atık Lastikleri Çevre Dostu Yöntemlerle Sürdürülebilir Malzemelere Dönüştürme Projesi
 • Proje Tarihi: 31.12.2022

  MNG Kargo olarak, karbon ayak izimizi ve dağıtım altyapımızın çevresel etkisini azaltmak amacıyla yeşil teknoloji şirketi Laska ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında araçlarımızın kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerinin çevre dostu yöntemlerle ileri dönüşümünü sağlıyoruz. 

  İkinci yılına girdiğimiz projemiz kapsamında 37 bin 180 kilogram ağırlığındaki 2.038 lastiğin yenilikçi ileri kazanım yöntemleriyle dönüşümü sağlanarak; yaklaşık 24 ton CO2 emisyonunun, ürünleri ile 33 ton CO2 emisyonunun, fosil yakıtların yerine kullanılabilecek yaklaşık 17 ton yenilenebilir yakıt ile aynı miktarda fosil yakıt tüketiminin, karbon siyahı üretiminden kaynaklı yaklaşık 26 ton ham petrol tüketiminin, karbon siyahı üretimiyle iklime yüzde 79-84 oranıyla etki eden CO2 emisyonunun önüne geçildi.
   
  Laska ile gerçekleştirilen Atık Lastikleri Çevre Dostu Yöntemlerle Sürdürülebilir Malzemelere Dönüştürme Projesi, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan dokuzuna doğrudan ve dolaylı yoldan katkı sağlamaktadır.

  • Temiz Su ve Sanitasyon: Atık lastik dönüşümü ile elde edilen yenilikçi malzemeler su kıtlığı sorunu ile mücadeleye katkı sağlayabilecek ürünlerdir.

  • Erişilebilir ve Temiz Enerji: Dönüşüm projesi sonucunda elde edilen yenilenebilir yakıt ürünleri, ana endüstriyel alanlarda fosil yakıtların yerini alabilecek ve elektrik enerjisine dönüştürülebilecek çevre dostu bir alternatiftir.

   İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Proje kapsamında ortaya konulan inovatif yaklaşım ve benimsenen döngüsel ekonomi anlayışıyla atık lastikler katma değeri yüksek ham maddeler olarak ekonomiye geri kazandırılır.

   Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Atık lastik sorununa getirilen inovatif üretim yaklaşımı ve uygulanan derin teknoloji ile ekonomik büyümeye ve kalkınmaya destek olurken aynı zamanda altyapı yatırımı ve yenilikler ile çevresel sorunlara kalıcı çözümler bulunması hedeflenmektedir.

  •  Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Atık lastik yönetiminde daha fazla verimlilik ve üretkenlik ile atık yönetiminde yerel yönetimleri desteklemeye devam ediyoruz. Bu sayede sürdürülebilir şehir yaşamı için atık sorununun çözümüne katkı sağlıyoruz.

  • Sorumlu Üretim ve Tüketim: Proje kapsamında fosil yakıtlardan elde edilen ürünleri ileri dönüşüm ile üreterek karbon siyahı ve yenilenebilir yakıt üretiminde temiz tedarik zincirine katkı sağlıyoruz.

  • İklim Eylemi: Geri kazanılmış karbon siyahı ile iklime etki eden karbon emisyonunu ortalama %79 ile 84 oranında azaltıyoruz.

   Sudaki Yaşam: Hollanda the Open Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, lastiklerin dünya okyanuslarındaki toplam mikro plastik atıkların %10’unu oluşturduğu tahmin ediliyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin 2017 tarihli raporu ise bu oranı %28 olarak gösteriyor. Gerçekleştirdiğimiz dönüşüm ve çevre dostu üretimle atık lastiklerin sebep olduğu lastik kirliliğinin önüne geçiyoruz.

  • Karasal Yaşam: Milyonlarca tür için hayati önem taşıyan yaşam alanları olan ormanlar aynı zamanda temiz hava ve su kaynakları açısından da önem taşıyor. Her yıl, iklim değişikliği ile mücadele için kritik öneme sahip olan on üç milyon hektarlık ormanlık alanı da kaybediyoruz. Etkili atık ileri dönüşümü ile doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunurken karasal yaşamı da destekliyoruz.