İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (‘‘MNG Kargo’’)

Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 1B Bulvar Ofis No:109/B Sarıyer/İstanbul

Giriş


MNG Kargo olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına yüksek derecede önem vermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereği, https://www.mngkargo.com.tr/ adresli MNG Kargo İnternet Sitesi kapsamında çeşitli hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi esnasında, işlenen ve aktarılan kişisel veriler açısından siz kullanıcılarımızın bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

    A. Üyelik ve Müşteri Kaydı Oluşturma


Üyelik ekranında elektronik formlar aracılığıyla toplanan kimlik (isim, soyisim, T.C. kimlik numarası), ve iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz; üyelik/hesap oluşturma işlemlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ ve ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.


Üyelik ekranında işlediğimiz kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak gerekmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız.

    B. Kurye Çağırma İşlemleri


Kurye Çağır ekranında elektronik formlar aracılığıyla toplanan kimlik (isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası) ve iletişim (işyeri ismi-unvanı, telefon numarası, adres bilgisi) bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz; kargo hizmet talebinizin alınması ve kargo gönderim hizmetinin sunulması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ ve ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

​​​Kurye Çağır ekranında işlediğimiz kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak gerekmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız.

    C. Acentelik Başvuru İşlemleri


Acentemiz Ol ekranında elektronik formlar aracılığıyla toplanan kimlik (isim, soyisim) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi) bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz; acente adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, i̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ ve ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.


Acentemiz Ol ekranında işlediğimiz kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak gerekmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız.

    D. Girişimci Kurye Başvuru İşlemleri


Girişimci Kurye Ol ekranında elektronik formlar aracılığıyla toplanan kimlik (isim, soyisim, T.C. kimlik numarası), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi), özlük (çalışma bilgileri, araç bilgileri) ve mesleki deneyim (iş tecrübesi) bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz; girişimci kurye adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, i̇letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ ve ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.


​Girişimci Kurye Ol ekranında işlediğimiz kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak gerekmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız.

    E. ​Kargo Gönderi Takip ve Bildirim İşlemleri


Gönderi Takip ve Hasar/Kayıp Bildirimi ekranlarında elektronik formlar aracılığıyla toplanan müşteri işlem (kargo gönderi numarası, sipariş takip numarası) bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ ve ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.


Gönderi Takip ve Hasar/Kayıp Bildirimi ekranlarında işlediğimiz kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak gerekmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız.

    F. İletişim Faaliyetleri


Elektronik formlar, telefon görüşmeleri, e-postalar, çağrı merkezi görüşmeleri aracılığıyla toplanan kimlik (isim, soyisim, T.C. kimlik numarası), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası), müşteri işlem (talep, öneri ve şikayet bilgileri, mesaj içeriği, kargo gönderi numarası, sipariş numarası, kargo gönderi bilgileri, cari numarası) ve görsel ve işitsel kayıt (çağrı merkezi ses kayıtları) bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz; talep/şikayetlerinize ilişkin verileriniz arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, kargo gönderim ve teslimat süreçlerine ilişkin etkin bir müşteri hizmeti sunulması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma/incelemelerin yapılması, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ ve ‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.


​Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak gerekmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız.

    G. İnternet Sitesi Destek, Geliştirme ve Bilgi Güvenliği


MNG Kargo İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetler kapsamında destek ve geliştirme faaliyetleri ile bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla ​​işlem güvenliği (internet sitesine giriş yapılan cihaza ilişkin bilgiler, internet sitesine giriş-çıkış bilgileri, kullanıcı adı, IP adresi) bilgileri toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘’Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ ve ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.


​Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak gerekmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız.

    H. Hukuki Süreçler


Hukuki süreçlere konu olması durumunda, MNG Kargo İnternet Sitesi’nde çeşitli hizmetlerin sunulması sırasında toplanan kişisel verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘‘Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ ve ‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmekte ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinizle ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz https://www.mngkargo.com.tr/kisisel-veri-sahibi-basvuru-formu adresinde yer alan ‘‘KVKK Başvuru Formu’’ aracılığıyla;

• Daha önce MNG Kargo’ya bildirilen ve MNG Kargo’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden kisiselveri@mngkargo.com.tr adresine elektronik posta göndererek,

• Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,

• Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 1B Bulvar Ofis No:109/B Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,

• Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kisiselveri@mngkargo.com.tr adresine adresine e-posta göndererek,

•Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle mngkargo@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek

MNG Kargo’ya iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi ve KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınız için ​​Genel Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere tarafınızca seçilen usullerinden biri ile gönderilir.