MNG Kargo Chatbot Hizmeti Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Açık Rıza Metni

  • Anasayfa
  • /
  • MNG Kargo Chatbot Hizmeti Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Açık Rıza Metni

 

Mng Kargo Chatbot Hizmeti Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Açık Rıza Metni

 

 

Veri Sorumlusu olarak MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (“MNG Kargo”) tarafından, işlenen ve aktarılan kişisel verilerime ilişkin olarak ‘‘MNG Kargo Chatbot Hizmeti Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’’ tarafımca okunmuş ve kişisel verilerimin MNG Kargo tarafından işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmıştır.  

 

MNG Kargo tarafından, kişisel verilerimin chatbot iletişim kanalı aracılığıyla toplanarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla işleneceği ve Aydınlatma Metni’nde sayılan amaçlarla sınırlı olarak sunucuları yurt dışında bulunan Tedarikçiler’e aktarılabileceği hakkında tarafıma detaylı bilgi verilmiştir.

Söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi, rızamı her zaman ilgili aydınlatma metninde belirtilen usuller aracılığıyla MNG Kargo’ya başvurarak geri çekebileceğim ve rızama ilişkin hususlarda değişiklik yapabileceğim konusunda bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı kabul ederim.

İşbu açık rıza metni çerçevesinde, MNG Kargo tarafından paylaşılan karşılama mesajına cevap vermek suretiyle iletişime devam etmem halinde MNG Kargo tarafından yapılan bilgilendirmeye dayanarak, süreç kapsamında paylaştığım kişisel verilerimin sunucuları yurt dışında bulunan Tedarikçiler’e aktarılmasına özgür iradem ile açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.